ASAYİS EKONOMİ MAGAZİN SPOR POLİTİKA GENEL YEREL İLÇELER

YANLIŞ DEĞERLENDİRME

Mevsim bahar olunca, çiçeklerin açması gibi, bazı sektörlerin de açılması bekleniyor. Akabinde tüm sektörlerin açıldığı söylenilen, sektörlerin lokomotifi inşaat sektörünün hareketli olması ya da hızının artması herkesin beklentisi arasında. Üretilen mevcut konutlar alıcısını bulacak ki yenileri üretilsin. Konut satışlarını etkileyen pek çok kriter var elbette. Konumu, büyüklüğü(alanı), ana gayrimenkulün özellikleri, gayrimenkulün özellikleri, fiyatı, yakın çevresindeki emsallerin fiyatları. Tam da bu noktada mukayeseler başlıyor ve de çoğu zaman yanlış mukayeseler yapılıyor. Birbirine denk ya da yakın olmayan gayrimenkuller kıyaslanabiliyor ve bazen de haksız rekabete neden olabiliyor. En büyük yanılma; büyüklüğü, alanı noktasında yaşanıyor. Gayrimenkulün alan tanımlamaları arasında; bağımsız bölümün net alanı, bağımsız bölümün brüt alanı, bağımsız bölümün toplam brüt alanı, bağımsız bölümün genel brüt alanı tanımları geliyor. Bu bilgilere gayrimenkulün ruhsatına ek onaylı mimari projesinden, yapı ruhsatından (inşaat ruhsatından) ve yapı kullanma izin belgesinden (oturma ruhsatında) ulaşılabilir. Çoğu zaman sektörün aktörleri arasında elden ele dolaşan tapu senedinin üzerinde yazan alan ise bu alanlardan farklı olarak gayrimenkulün bulunduğu arsanın alanıdır. Henüz kat mülkiyetine geçilmemiştir. Tapu; kat irtifakı tapusudur, ana gayrimenkul arsa niteliğindedir ve de belirtilen alan da arsanın alanıdır. Tapu senedi üzerinde gayrimenkulün alanı yazmamaktadır. 135 m2 alanlı bir arsa üzerinde yapılaşması tamamlanmış binada 100 m2 alanlı gayrimenkuller olabilir. 35 m2 si bahçe alanı olarak kullanılıyor demektir. Ama çoğu zaman aracı kişilerin bilerek veya bilmeyerek verdikleri yanlış bilgilerle alıcı; 135 m2 lik bir gayrimenkul aldığını düşünür ve gerçekte 135 m2 olan bir gayrimenkulün fiyatıyla mukayese ederek satın aldığı gayrimenkulün fiyatının daha hesaplı olduğu düşünür ve iyi bir alışveriş yaptığına inanır. Oysaki yanlış bir değerlendirme ile yanlış bir karar vermiş olma olasılığı oldukça yüksektir. Bu durum; gayrimenkul sektöründe sıkça yaşanılan ve gerçeği sonradan öğrenilen, yanlış değerlendirmelerle yanlış değer vermeye verilebilecek örneklerden yalnızca biri. Ancak yanlış değerlendirme ve yanlış değerler verme her sektörde ve hayatımızın her alanında mevcut. Maalesef doğru bilgiyi, kaynağından öğrenme noktasında sıkıntı yaşıyor, kirli bilgilere itibar ediyoruz.

Siyasette de yanlış yönlendirmeler ve yanlış yönlendirilenlerin yanlış değerlendirmeleri, hüsranla sonlanan ağır sonuçları olabiliyor. Büyükşehir Belediyeleri, aynı ya da yakın büyüklükteki Büyükşehir Belediyeleri ile değerlendirilmeli, kapsadıkları alana ne kadar hizmet ettikleriyle, Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisindeki her ilçenin her mahallesine hizmet götürüp götüremediğiyle, gücünü ne oranda kullandığıyla, gücünü hangi amaçlarla ne şekilde kullandığıyla, projeleriyle, büyükşehir olmaktan öte bütün şehir olmakta ne kadar başarılı olduğuyla... İlçe belediyelerimiz de aynı şekilde kendi sınırları içerisinde halka ne kadar hizmet götürdükleri, ne kadar proje ürettikleri ve en önemlisi de sonuç olarak büyük veya küçük şehir belediyeciliğinde halkı yerelde ne kadar memnun ettikleriyle, halkın memnuniyeti veya memnuniyetsizliği noktasında değerlendirilmeliler. Şehirde yaşayanların kendilerine hizmet eden belediyelerin onları ne kadar düşündüklerini ve de yaşamlarını ne denli kolaylaştırdıklarını tartmaları çok da zor olmasa gerek. Büyükşehir Belediyelerine göre kısıtlı bütçelerine rağmen, ortaya koydukları örnek belediyecilik anlayışı ve hayata geçirdikleri projeleriyle yaptıkları hizmetler zaten ortada iken, yapacakları hizmetleri planlamış, yapmayı düşündüğü hizmetleri tasarlayan ve ilgilileriyle paylaşan Yunusemre Belediyemizin Kentsel Dönüşüm Projesi tam da bu noktada çok güzel bir örnek.

Bu proje; Laleli-Mesir, Lalapaşa-Mutlu Mahallelerinde yaşayan sakinlerin öncelikle can güvenliğinin düşünüldüğü bir proje. Çoğunlukla depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların bulunduğu bölge öncelikle riskli alan olarak tespit edildi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Söz konusu can güvenliği olunca bölgedeki kentsel dönüşüm projesinin keyfi bir kararın sonucu olmadığı aksine gerekli ve de çok isabetli bir kararın sonucu olduğu âşikâr. En güzel tarafı da projenin gerçek bir kentsel dönüşüm projesi olması; insan, çevre ve kentsel doku odaklı olması. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile kentsel dönüşüme teşvik edilse de uygulama çoğunlukla, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kentsel dönüşüm yerine parsel bazında, binasal dönüşüm şeklinde gerçekleşmiş ve daha ziyade bu şekilde gerçekleşmeye devam etmektedir. Arzu edilen, doğru olan, olması gereken ise; Yunusemre Belediyemizin Laleli-Mesir, Lalapaşa-Mutlu Mahallelerinde planladığı gibi, ada bazında, mahalle bazında bir dönüşümdür. Kentsel dönüşüm; binasal dönüşümden çok daha fazlasıdır. Bir sokaktaki tüm binalar yasa kapsamında, yerinde dönüşümle yenilenebilir ama bu dönüşümün adı kentsel dönüşüm olmaz. Kentsel dönüşüm olması için; o sokağın ya da o bölgenin bir bütün olarak ele alınması, bölgede yaşayan ya da yaşayacak olan insanların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gereksinimlere göre bina(konut), mekân(sosyal tesis) ve alan(yeşil alan, park, otopark alanı) düzenlemelerinin yapılması, bölgedeki insanlara yeni bir yaşam alanının sunulması gerekmektedir. Nitekim; kentsel dönüşüm, bozulma ve çökme olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir. Bu nedenle plancılar, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları gibi birbirinden farklı disiplinlerin birlikte çalışarak âdeta yapbozun parçaları gibi kentsel dönüşümde birbirlerini tamamlamaları gerekmektedir. Yunusemre Belediyemizin Kentsel dönüşüm projesiyle, yenilenen evlerine geçecek olan hak sahipleri yeni bir evden çok daha fazlasına sahip olmuş olacaklar. 4 duvar, 3 oda, 2 balkon, 1 salondan ibaret değildir yaşam alanımız ve sınırlarımız. Penceresinden bakarken, balkonunda otururken gördüğümüz manzara, çocuklarımızın oynadığı park, yeşil alanlar, yürüyüş yolları da yaşam alanımızın bir parçasıdır. Belediyemiz, yeni konutların hak sahiplerinin mevcut konut alanlarına % 10 luk alan ilavesi yapılarak tasarlandığını belirtmekte ancak kendilerine sunulan, bu alandan daha da fazlası. Yunusemre Belediyemiz, Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi önderliğinde büyük bir titizlikle planladıkları kentsel dönüşüm projesiyle hak sahiplerine konut alanı değil yaşam alanı sunmaktadırlar. Hak sahipleri bu projeyle; barınma ihtiyaçlarının ötesinde, alt yapısı ve ulaşımı tamamlanmış, kent meydanı ve sosyal donatı alanlarıyla çağdaş bir yaşam olanağı kazanırken, değer kazanacak konutlarıyla bu projeden kazançlı çıkan taraf olacaktır.

Bu güzel projeyle ilgili bilerek veya bilmeyerek yanlış yorumlar yaparak hak sahiplerini yanlış yönlendiren kişiler gölge etmesinler lütfen. Görünen köy kılavuz istemezken, adresi belli çok sayıda kılavuzu bulunan Yunusemre Belediyemizin Kentsel Dönüşüm Projesi ölçeği ve aldığı yol itibariyle de örnek ve öncü bir projedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin ‘‘Belediye başkanları kesinlikle, dayanaksız olan, sağlıksız olan yapıları bir an önce tespit etsinler. Onun dönüşü için bakanlıkla temasa geçsinler.’’ çağrısına duyarsız kalmayarak hemen kolları sıvayan Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerimiz için kentsel dönüşüm; rantsal dönüşüm değil, binasal dönüşüm değil, yaşamsal dönüşümdür. Kentsel dönüşüm; bu şehre yapılabilecek en önemli hizmetlerden biri ve bu şehrin insanlarına verilebilecek en güzel hediyedir. Bu nedenle; bir mimar, bir anne ve bir Manisalı olarak kentsel dönüşüme önem veren ve proje üreten Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkürü bir borç biliyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Yunusemre Belediyemizin Kentsel Dönüşüm Projesi alanında hak sahibi olan hemşehrilerimize ise yanlış değerlendirmeden önce doğru bilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Nitekim; ‘‘Gelecek Nesiller İçin’’ sözüyle hareket eden, vizyonu  ‘‘Yunusemre İlçemizin tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı, gelişen ve yenilenen bir şehir’’, misyonu ‘‘Kalite ilkelerine ve etik değerlere bağlı olarak hizmetlerini, halkın katılımı ile etkin, verimli, yüksek performansla yürütmek ve yaşam kalitesini artırmak, kentlilik bilinciyle Yunusemre’de yaşayan herkesin kentsel anlamdaki tüm ihtiyaçlarının karşılandığı örnek bir ilçe olmak ve markalaşmış belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirerek sürdürmek’’ olan Yunusemre Belediyemiz, Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi önderliğinde gelecek nesiller için çok güzel projeler üretmektedir.

Doğru bilgilenmek, doğruları yanlış değerlendirmemek, güzel çalışmalara ve emeğe değer vermek dileğiyle, sevgiyle kalın.

 

 

 

 

 

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir.

Yazarın Diğer Yazıları

26.01.2019 - HERKES EKTİĞİNİ BİÇER... 12.11.2018 - KASIM’DA AŞK BAŞKA(MI)DIR 08.11.2018 - YİNE ÖNEMLİ BİR GÜN... 20.08.2018 - BARIŞ OLMA(MA)LI 17.04.2018 - TEŞKİLATÇI BAŞKAN 04.04.2018 - YANLIŞ DEĞERLENDİRME 08.03.2018 - KADIN KARINCA KARINCA KARARINCA 28.02.2018 - DÖRT İŞLEM 14.02.2018 - KADINSIZ AŞK OLUR MU? 31.01.2018 - ERİL SİYASET
Copyright © 2015 manisadasonnokta.com İHA abonesidir.
www.manisadasonnokta.com
info@manisadasonnokta.com
Rss Mobile @ManisaSonNokta /manisadasonnokta

Ulusal Gazeteler

Akşam Hürriyet Milliyet Sabah Star

Yerel Gazeteler

Denge Günebakış Manşet Haber Yeni Manisa

Haberler

Şehzadeler Yunusemre Spor Manşet Ekonomi Siyaset Asayiş Magazin Haber Genel Manisaspor

Kurumsal

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Menü

Son Nokta

Foto Galeri Video Galeri Anketler Manşetler Hata Bildir
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kaynak gösterilse dahi kullanılamaz. | Tasarım ve Kodlama : Atölye 45